בקהילה

אנו יוזמים ומנחים מפגשים של קבוצות שנמצאות בקונפליקט, כגון: דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, אנשי שמאל ואנשי ימין.

יזמנו והשתתפנו בהקמת מרכזי גישור בקהילה, בשיתוף עם גורמים מקומיים כגון: המתנ"ס, שירותי הרווחה, פעילים בשכונה, נציגי ועדי בתים, המשטרה וכד'.

אנו מסייעים לארגונים חברתיים ליצור שיתוף והסכמות: לבנות מודלים ותוכניות עבודה לקידום נושאים חברתיים, אקולוגיים ופוליטיים, המבוססים על שיתוף פעולה והשגת פתרונות Win-Win