מפגשי תרגול ויישום באזור ירושלים

מקום: אזור ירושלים.

מפגשי התרגול: 19:00 ל-21:30

כעס וקונפליקט הם הזדמנות: להתפתחות, להעצמה, לבחירה ולשפע. נתרגל תקשורת לא אלימה כדי להעשיר את חיינו, להשיג את מה שנחוץ לנו בקלות ומהלב

מה יתן לי הקורס?: 

מפגשי התרגול

  • יקנו אפשרות לתרגל כיצד ליישם את השימוש בכלים ובמיומנויות של "תקשורת לא אלימה" - מקרבת, במצבי חיים מורכבים: במשפחה, במקום העבודה, בפעילות קהילתית, בהנחיית קבוצות וכד'. התרגול יתבסס על מקרים אמיתיים שיביאו המשתתפים. כמו כן יינתנו תרגילים ליחידים ולזוגות.
  • קיימת אפשרות להשתלב בתוכנית הכשרה למנחים ומאמנים
נושאי הלימוד: 

נלמד, נתרגל, נשתף וננתח מצבים אמיתיים בחיינו איך להתמיר מצבים מורכבים, כגון:

  • כשמסרבים לנו
  • כשמאשימים אותנו
  • כשרוצים ליצור שיתוף פעולה עם אחרים
  • כשרוצים לומר לא וקשה לנו
  • כשאדם אחר נמצא במצוקה
  • כשאנו מרגישים כעס, כאב, פחד, חוסר אונים, ייאוש

ארבעת המיומנויות הבסיסיות של תקשורת לא אלימה: תיאור עובדתי, רגשות, צרכים ובקשות

הקשבה

  • הקשבה לאדם במצוקה
  • הקשבה לעצמנו במצבים קשים ומורכבים
דרישות: 

למי מיועדים מפגשי התרגול?
לאנשים שהשתתפו לפחות במפגש אחד של התהליך, שרוצים להעמיק את יכולתם להשתמש בתהליך במצבי חיים מורכבים ושמוכנים לשתף עם אנשים אחרים בחוויות ובתהליכים פנימיים שהם עוברים