גישור

גישור הוא תהליך תקשורת בין אנשים שקיים ביניהם סכסוך ובוחרים מרצונם להיעזר באדם שלישי בכדי ליישבו. לכל אחד ניתנת ההזדמנות להציג את הצד שלו בסכסוך, לשמוע את הצד השני ולהציע פתרון. אנשים שיש להם...